• obowiązek zachowania dystansu społecznego – mamy dużo wolnej przestrzeni
  • obowiązek zasłaniania nosa i ust (również na obiekcie poza grą)
  • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt) – standardowa procedura rejestracyjna na naszym obiekcie
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt (zapewniamy płyn do dezynfekcji)
  • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu
  • korzystamy z pola otwartego na świeżym powietrzu
  • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie – wszystkie urządzenia są myte i dezynfekowane płynem bakteriobójczym, a następnie ozonowane dzięki firmie www.ozoner.pl
  • dezynfekcja pomieszczeń dostępnych dla klientów
  • ograniczenie kontaktu pomiędzy grupami korzystającymi z obiektu