ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:


  • maksymalnie 150 osób przebywających na obiekcie
  • obowiązek zachowania dystansu społecznego – mamy dużo wolnej przestrzeni
  • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy) – prosimy o zasłanianie twarzy również na obiekcie poza grą
  • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt) – standardowa procedura rejestracyjna na naszym obiekcie
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt (zapewniamy płyn do dezynfekcji)
  • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu
  • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie – wszystkie urządzenia są myte i dezynfekowane płynem bakteriobójczym, a następnie ozonowane
  • dezynfekcja pomieszczeń dostępnych dla klientów
  • ograniczenie kontaktu pomiędzy grupami korzystającymi z obiektu